• De lekerste wijnen en olijfolie uit Griekenland
 • De lekerste wijnen en olijfolie uit Griekenland

Geborgde werkwijze alcoholwet

Verantwoorde alcoholverkoop is voor The Taste of Samos erg belangrijk. The Taste of Samos wil bij het bestellen van wijn geen alcohol bezorgen aan jongeren onder de achttien jaar.

In dit document, de geborgde werkwijze, wordt omschreven hoe wij invulling geven aan verantwoorde verkoop op afstand. Met andere woorden, hoe de leeftijdgrens bij The Taste of Samos wordt geborgd vanaf het moment van bestellen (telefonisch of online) tot en met het moment van levering. Hiermee wordt voldaan aan de in artikel 20A lid 1 sub b van de Alcoholwet gestelde eis dat men moet beschikken over een werkwijze waarmee wordt gewaarborgd dat de alcoholhoudende drank slechts wordt afgeleverd op het adres van de geadresseerde (of bij een distributiepunt) en dat de leeftijd van de persoon aan wie de alcoholhoudende drank wordt verstrekt wordt vastgesteld en dat deze werkwijze ook wordt gehanteerd.

Dit document is actueel en kan op elk moment worden opgevraagd. Het document wordt ten minste één keer per jaar geactualiseerd (n.a.v. een evaluatie) en bij iedere wijziging van de situatie. De geborgde werkwijze omschrijft:

1. Hoe The Taste of Samos, samen met eventuele ketenpartners (bezorgdiensten), de leeftijdsgrens bewaakt van bestelling van de wijn tot en met de bezorging;

2. Hoe The Taste of Samos ervoor zorgt dat de werkwijze duidelijke en helder kenbaar wordt gemaakt voor medewerkers, eigen bezorgers en/of anderen die werkzaam zijn onder de verantwoordelijkheid van The Taste of Samos.

3. Hoe The Taste of Samos controleert op de juiste naleving van de geborgde werkwijze en hoe, naar aanleiding van evaluaties van de werkwijze, eventuele veranderingen worden doorgevoerd.

1. Proces (conform artikel 5.2, lid 1 onder a en b van het Alcoholbesluit)

 • Bij online bestellingen is het verplicht dat de koper aangeeft tenminste 18 jaar en ouder te zijn.
 • Bij telefonische bestelling wordt gevraagd of de koper 18 jaar of ouder is. Tevens wordt in alle gevallen aan de klant gemeld dat bij aflevering degene die het pakket in ontvangst neemt 18 jaar of ouder moet zijn en zich desgevraagd ook dient te legitimeren.
 • Bij aflevering door externe bezorgdiensten zal altijd een leeftijdscheck gedaan worden. De ontvanger dient een geldig identiteitsbewijs te tonen, conform artikel 20 lid 2 van de Alcoholwet.
 • De eigen bezorgdienst van The Taste of Samos controleert bij aflevering de geboortedatum aan de hand van de aflevergegevens én het ID-bewijs dat u gereed houdt. Wanneer u reeds door eerdere controle van de eigen bezorger geïdentificeerd bent en u wordt herkend door de eigen bezorger en/of het is evident dat u ouder bent dan 25 jaar, dan kan dit ook als verificatie worden gezien. Legitimatie op verzoek van de bezorger blijft echter te allen tijde verplicht.
 • Afleveren bij de buren, of wijn achterlaten zonder dat er iemand thuis is, is niet toegestaan. Het pakket zal weer door de bezorger meegenomen worden. In geval van externe bezorging zal het pakket naar een afhaal locatie gebracht worden. Op vertoon van een geldig legitimatiebewijs kan het pakket binnen een week afgehaald worden, daarna gaat het pakket terug naar de afzender. Bij eigen bezorging zal het pakket retour genomen worden en opnieuw ter verzending aangeboden worden. De verzendkosten zijn voor rekening van de koper.

2. Informatievoorziening medewerkers (conform artikel 5.2, lid 1 onder c van het Alcoholbesluit)

 • The Taste of Samos heeft geen medewerkers in dienst. De eigenaren zijn volledig op de hoogte van de vereisten die het Alcoholbesluit voorschrijft. Bovendien worden de regels als ook de procedures t.a.v. bestellen en afleveren tweemaal per jaar geëvalueerd tijdens werk/bedrijfsoverleggen.

3. Controle (conform artikel 5.2, lid 1 onder d van het Alcoholbesluit)

 • Elk jaar wordt tijdens de werk/bedrijf overleggen de geborgde werkwijze geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd. Bij eventuele tekortkomingen door de eigenaren zelf wordt de werkwijze ogenblikkelijk bijgesteld conform de regels van het Alcoholbesluit..
 • Bij eventuele bezorging door externe partijen wordt jaarlijks gecontroleerd of de vereiste leeftijdscheck wordt nageleefd. Dit wordt gedaan door een jaarlijks overleg met de transporteur/bezorger die hierover rapport uitbrengt.
 • Daarnaast wordt dit jaarlijks gecontroleerd door het inzetten van een mysterieshopper.

4. Meer weten over verantwoord alcoholgebruik?

 • nix18.nl
 • STIVA.nl